Çarşamba
Yağışlı
5°C | 11°C
Perşembe
Yağışlı
7°C | 13°C
Cuma
Yağışlı
7°C | 13°C

Nikah İşlemleri

    Nikah İşlemleri

Nikah başvurusu için herkesten istenen belgeler:

1-Çiftlerin nüfus cüzdanları ve nüfus cüzdanı fotokopileri

2-İkametgâh belgesi ve nüfus kayıt örneği

3-18 yaşını doldurmamış kişiler için mahkeme kararı yahut aile izin belgesi

4-Sağlık raporu

5- Her iki taraftan 6 adet vesikalık fotoğraf

Özel durumlarına mahsus istenen belgeler :

6- İddet(300 günlük bekleme süresinin) sona erdiğini gösteren mahkeme kararı

7-Mal rejim değişikliği yapacaklar çiftler için gerekli belge

 

1-Çiftlerin nüfus cüzdanları ve nüfus cüzdanı fotokopileri

Nüfus cüzdanının yalnızca fotokopisi nikâh dairesine teslim edilir fakat fotokopinin aslı gibi olduğunun anlaşılması için nüfus cüzdanının aslıda talep edilmektedir. Kimlikler fotoğraflı ve TC kimlik numaralı olmak zorundadır.

Son yenilenme tarihi üzerinden 10 yıl geçmiş olan kimlikler evlenme başvurusunda kabul edilmemektedir. Evlilik başvurusunda çiftler beraber olmak zorundadır. Herhangi birinin yokluğunda işlem yapılmaz.

 

2-İkametgâh belgesi ve nüfus kayıt örneği

Nikâh işlemleri için başvurular eş adaylarından birinin yerleşim yerinde gerçekleştirilebilir. Bu sebeple nüfus müdürlüklerinden temin edilen yerleşim yeri (ikametgâh) belgesi alınarak bağlı bulunulan nikâh dairelerine başvuru yapılması gerekmektedir.

İkametgâh belgesinin yanı sıra evlenecek kişilerin medeni hal ve aile durumlarını gösteren yeni tarihli bir nüfus kayıt örneğinin de nikâh dairelerine verilmesi gerekmektedir.

 

3-18 yaşını doldurmamış kişiler için mahkeme kararı yahut aile izin belgesi

Evlenmek isteyen kişilerden herhangi biri 16 yaşını doldurmuş fakat 17 yaşını tamamlanmış ise Türk Medeni Kanununa göre velisinin yahut vasisinin rızası olsa dahi evlenemez. Bu yaş grubundaki kişilerin evlenebilmeleri için mahkeme kararı gerekmektedir.

Kesinleşmiş mahkeme kararının nikâh dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Aile mahkemesinden alınan mahkeme kararı evlenme izin belgesi hükmündedir. Bu karar ile evlenen bireyler artık her türlü hukuki işlemlerinde reşit kabul edilirler.

17 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını doldurmamış kişilerin evliliklerine veli yahut vasilerinin onay vermesi durumunda evlenmeleri mümkündür. Bu kişiler için mahkeme iznine gerek yoktur.

Anne ve baba sağ ve birlikte ise her ikisinin onayı, anne baba ayrı yahut ölmüşse hayatta olan ya da velayet sahibi kişinin onayı ile evlenilebilir. Evlilik için muvafakat beyanı noter huzurunda yapılmalı ve noterce onaylı bir evrakla belgelenmelidir.

 

4-Sağlık raporu

 Evlilik için detaylı sağlık taramasını içerin sağlık raporu alınmalıdır. Bu sağlık taramasında cinsel yollar ile bulaşabilecek hastalıkların varlığı saptanır. 60 yaşını doldurmamış olan çiftler bu sağlık raporunu çiftlerden birinin kaydının olduğu sağlık ocaklarından, aile ve toplum sağlığı merkezlerinden ve hastanelerinden yaptırabilirler. 60 yaşını doldurmuş çiftlerin evlenmek için hastanelerden heyet raporu almaları gerekmektedir. Sağlık raporları mutlaka fotoğraflı olmak zorundadır. 

5- Her iki taraftan 6 adet vesikalık fotoğraf

Resimler biyometrik olmalı ve son 6 ay içinde çeklmiş olmalısınız.

Ayrıca resimlerinizin güzel olmasına dikkat ediniz. Çünkü malum bu işlem evlilik işlemi. Erkek yakışıklı kız güzel olmalı.

 

6- İddet(300 günlük bekleme süresinin) sona erdiğini gösteren mahkeme kararı

Evlenmek için başvuruda bulunan kişilerden her hangi biri daha önce evlilik yapmış boşanmış yahut eşinin ölümü söz konusu ise nüfus cüzdanlarına son medeni hallerinin işlenmiş olması gerekmektedir.

Daha önce evlenmiş olan bayanların yeniden evlenmek istemeleri durumunda evliliklerinin son bulduğu tarihten itibaren en az 300 gün geçmesi gerekmektedir. Bu süre henüz dolmamış ise aile mahkemesinde açılacak iddet davası ile iddeti kaldırmak mümkündür.

Daha önceden evlilik yapan bayanların iddet sürelerinin başlangıç tarihi eşinin ölümünün yahut boşanmanın mahkeme kararı ile hükmen kesinleştiği tarihtir. Boşanma davasının açıldığı tarih dikkate alınmaz.

 

7-Mal rejim değişikliği yapacaklar çiftler için gerekli belge

Evlenmek isteyen adaylar mal ayrılığı rejimlerinden birine tabi olmak istiyorlar ise bu beyanlarını içeren noterce onaylı evraklardan birini evlilik başvurusu işlemleri sırasında bildirmeleri gerekir.

Evlenmek isteyen adayların mal rejimleri ile ilgili her hangi bir talepleri ve beyanları olmazsa çiftler evlendikten sonra edinilen mallara katılma rejimine yasal olarak tabi olurlar.

Mal rejimlerinden birini seçmek yalnızca evlilik öncesi yapılabilen bir işlem değildir. Evlilik sırasında da tabi olunan mal rejimine ilişkin işlem yapılabilir.

Copyrigt © 2017 ®